Beseda se členy zdravotního kroužku

2. listopadu 2022 proběhla ve školní družině beseda se členy zdravotního kroužku pod vedením paní učitelky Edity Floriánové na téma 1. pomoc.

Tato beseda se týkala základů ošetření drobných úrazů a jiných zdravotních problémů, se kterými se děti mohou setkat. Hovořilo se například o přivolání pomoci k raněnému, o ošetření krvácení z nosu, o popáleninách a podobně. Všechny zaujaly praktické ukázky ošetření úrazů.

Děti i vychovatelé srdečně děkují za tuto zajímavou a perfektně připravenou besedu nejen členům zdravotního kroužku, ale hlavně paní učitelce Floriánové.