Výtvarná soutěž - Dinosauři

22. 9. 2022 se uskutečnila ve školní družině výtvarná soutěž „Dinosauři“. Žáci pracovali voskovými pastely a roztokem temperové barvy. Každý z nich ztvárnil svého dinosaura, jak nejlépe uměl.

 

Soutěž byla porotou vyhodnocena takto:

 

V mladší kategorii (1. a 2. ročník)

1.místo Sára Cinová z II. B

2. místo obsadila Denisa Rzadkiewicz z I. třídy

3. místo Tobiáš Bílý z I. třídy

 

Ve starší kategorii (3. až 9. ročník)

1. místo obsadil Vojtěch Goroš

2. místo patřilo Tereze Slovjákové

3. místo Adamovi Nguyen.

Tito jmenovaní žáci jsou všichni ze IV. třídy.