Informace o provozu školní družiny v době pololetních prázdnin

Školní družina nebude v době pololetních prázdnin 4. 2. 2022 z organizačních důvodů v provozu.