Seznam sešitů a pomůcek pro I. stupeň - školní rok 2022/2023

Seznam sešitů a pomůcek pro 2. ročník

 

Číslo sešitů

Počet sešitů

512

7

513

4

520

1

523

1

5110

1

644

1

420

1

Notový sešit

1

512, 513 – malý sešit linkovaný (A5)

520 – malý sešit nelinkovaný (A5)

523 – malý sešit linkovaný (A5)

5110 - malý sešit čtverečkovaný (A5)

420 – velký sešit nelinkovaný (A4)

            644 - malý sešit linkovaný (A6)

 

Další pomůcky:

krátké pravítko na podtrhávání

trojúhelník s ryskou                                              tužka č. 1, 2, 3 

     pero kuličkové nebo plnicí 

     lenoch – 1x A5, 1x A4

     tvrdé desky na sešity                                                      

                                                                         

Čtvrtky A4                            30x

Čtvrtky A3                            30x

Náčrtníkový papír  A4       20x

Náčrtníkový papír  A3       20x

Složka barevných papírů  1x

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu v kufříku nebo v boxu:

vodové barvy                                                                     špejle

modelína                                                                             zmizík           

štětce kulaté a ploché (různé velikosti)                      černý fix                  

kelímek na vodu, hadřík                                                  podložka na stůl (igelit)           

voskovky                                                                              houbička na nádobí           

suchý pastel                                                                                              

tempery                                                                                          

tuš                                                                                        

pastelky

 

 

 

Seznam sešitů a pomůcek pro 3. ročník

 

Číslo sešitů

Počet sešitů

512

7

513

4

520

1

523

2

5110

1

644

1

420

2

Notes – tvrdé desky A5

1

Notový sešit

1

512, 513 – malý sešit linkovaný (A5)

520 – malý sešit nelinkovaný (A5)

523 – malý sešit linkovaný (A5)

5110 - malý sešit čtverečkovaný (A5)

420 – velký sešit nelinkovaný (A4)

            644 - malý sešit linkovaný (A6)

 

Další pomůcky:

krátké pravítko na podtrhávání

trojúhelník s ryskou                                                                                                              kružítko

     tužka č. 1, 2, 3 

     pero kuličkové nebo plnicí 

     nůžky stříhající textil            

                                                               lenoch – 1x A5, 1x A4

                                                                         tvrdé desky na sešity

Čtvrtky A4                            30x

Čtvrtky A3                            30x

Náčrtníkový papír  A4       20x

Náčrtníkový papír  A3       20x

Složka barevných papírů  1x

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu v kufříku nebo v boxu:

vodové barvy                                                                     špejle

modelína                                                                             zmizík           

štětce kulaté a ploché (různé velikosti)                      černý fix                  

kelímek na vodu, hadřík                                                  podložka na stůl (igelit)           

voskovky                                                                              staré větší triko nebo zástěru         

suchý pastel                                                                       tyčinky do uší                                 

tempery                                                                               houbička na nádobí                       

tuš                                                                                         malou krabičku s víčkem

pastelky                                                                               20 knoflíků

 

 

 

Seznam sešitů a pomůcek pro 4. ročník

 

Číslo sešitů

Počet sešitů

512

7

513

4

520

1

523

2

5110

1

644

1

420

2

Notes – tvrdé desky A5

1

Notový sešit

1

512, 513 – malý sešit linkovaný (A5)

520 – malý sešit nelinkovaný (A5)

523 – malý sešit linkovaný (A5)

5110 - malý sešit čtverečkovaný (A5)

420 – velký sešit nelinkovaný (A4)

            644 - malý sešit linkovaný (A6)

 

Další pomůcky:

krátké pravítko na podtrhávání

trojúhelník s ryskou                                                                                                              kružítko

     tužka č. 1, 2, 3 

     pero kuličkové nebo plnicí                          

                                                               lenoch – 1x A5, 1x A4

                                                                         tvrdé desky na sešity

Čtvrtky A4                            30x

Čtvrtky A3                            30x

Náčrtníkový papír  A4       20x

Náčrtníkový papír  A3       20x

Složka barevných papírů  1x

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu v kufříku nebo v boxu:

vodové barvy                                                                                 tuš

modelína                                                                                         houbička na nádobí          

štětce kulaté a ploché (různé velikosti)                                  špejle                        

kelímek na vodu, hadřík                                                              zmizík                       

voskovky                                                                                          černý fix

suchý pastel                                                                                   podložka na stůl (igelit)

tempery

 

 

 

Seznam sešitů a pomůcek pro 5. ročník

 

Číslo sešitů

Počet sešitů

524

7

544

7

520

2

540

4

420

2

440

4

Notový sešit

1

Pokud mají žáci ze 4. třídy, nemusí kupovat

Celkem

27

524, 544 – malý sešit linkovaný

520, 540 – malý sešit nelinkovaný

420, 440 – velký sešit nelinkovaný

 

 

Další pomůcky:

           Geometrie:  trojúhelník s ryskou                                                                                    pravítko 30 cm

                                  tužka č. 1, 2, 3

                                  úhloměr

                                  kružítko

                                  guma

                                  lenoch – 1xA5, 1xA4

                                  tvrdé desky na sešity

                                  úkolníček

 

 

 

 

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu:

Pomůcky na výtvarnou výchovu v kufříku nebo boxu.

čtvrtky A4       30x                                      tuš

čtvrtky A3    15x                                         houbička na nádobí

barevné papíry                                           špejle

vodové barvy                                              zmizík

modelína                                                     černý fix

štětce kulaté a ploché (různé velikosti) podložka na stůl (igelit)

kelímek na vodu, hadřík                           tempery

voskovky                                                      lepidlo Herkules – tyčinka+tekuté

suchý pastel