Veřejné zakázky

Základní škola a mateřská škola Rotava,

příspěvková organizace

 

vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“):

"Pořízení tabletů a notebooků včetně softwarového vybavení a příslušenství"

Lhůta pro podání nabídek je 31. 5. 202215. 6. 2022

Dokumentace ke stažení:

Výzva a zadávací dokumentace - tablety a NTB ZŠ a MŠ Rotava

Příloha č. 1 - Krycí list - VZ tablety a NTB

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - VZ tablety a NTB

 

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZE DNE 31. 5. 2022