Právě se nacházíte:

Aktuality a informace

Zápis do MŠ

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Seznam sešitů a pomůcek pro I. třídu - školní rok 2022/2023

Seznam sešitů a pomůcek pro I. stupeň - školní rok 2022/2023

Seznam sešitů a pomůcek pro II. stupeň - školní rok 2022/2023

Seznam žáků přijatých do 1. třídy

Seznam žáků přijatých do 1. tříd ZŠ a MŠ

Informace k „Zvláštnímu zápisu“

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023

Vyhlášení ředitelského volna od 31. 1. 2022

Informace o provozu školní družiny v době pololetních prázdnin

Opatření proti onemocnění Covid 19

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Informace o zpracování osobních údajů

Zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní ukončení školního roku

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisové lístky pro vycházející žáky

Přihlášení do Bakalářů

Veřejné zakázky

Veřejná zakázka - pořízení tabletů a notebooků

Informace k zahájení školního roku 2020-2021

Přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020/2021

Distanční studium

Zápis do 1. třídy

Zápisové lístky pro vycházející žáky

Domácí příprava žáků

Konzultační odpoledne

Žádost o ošetřovné

Uzavření školy

Zápis dětí do 1. třídy

PRAKTICKY A MODERNĚ

Rozhodnutí o přijetí žáků k základním vzdělávání od školního roku 2019/2020

Seznam nově přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Beseda o geologii Rotavy

Beseda o geologii Rotavy

Dne 7.listopadu se na naší Základní škole v Rotavě v učebně zeměpisu rozsvítila interaktivní tabule, před kterou se nám představil vzácný host, pan RNDr. Petr Rojík, Ph.D. Žáci 8.a 9.ročníku ...

Dárek pro Elišku

Dárek pro Elišku

Eliška navštěvovala naši školu po celou dobu své školní docházky, ačkoli byla upoutána na invalidní vozík. 

Školní knihovna – čítárna

Školní knihovna – čítárna

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v naší škole patří mezi priority.

Pedagogický sbor

Zapojenost školy do programů

Přehled o tom, do kterých programů je škola zapojena ve školním roce 2018/2019.

Informace k zápisu do 1. třídy

  Zápis dětí  do základní školy vychází z ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění ...

Školská rada

Stránka 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | vše z celkem 43 článků.