Zápis dětí do 1. třídy

 

Měsíc duben patří již čtvrtým rokem mezi měsíce, kdy přicházejí děti k zápisu do první třídy. Nejinak tomu bude také v letošním roce. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte bude moci podat přihlášku datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, ale také osobně ve škole.

 

Konkrétní termín, podmínky a organizaci zápisu najdete na webových stránkách naší školy a na vstupních dveřích do budovy školy nejpozději 30. března 2020. Informace vám budou sděleny také prostřednictvím městského rozhlasu.