Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

 

 1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
 2. Ve dnech 6. 4. 2021 – 16. 4. 2021 lze podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání     písemně
 1. do datové schránky školy (ID DS: ttcmr2w),  
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: zs@zs.rotava.cz
 3. poštou na adresu školy.
 1. K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte.
 2. Osobně lze podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole

        ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 12.00 do 16.00 hodin.

 1. Při osobní návštěvě předloží zákonní zástupci platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
 2. Kritériem pro přijetí je trvalý pobyt dítěte v obci.
 3. Žádost je možné stáhnout zde ( PDF,  DOC )

                                              

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

 1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte.
 2. MŠ přijímá k celodennímu pobytu děti ve věku od 3 do 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky. V případě nenaplnění kapacity je možno přijmout i děti dvouleté.
 3. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.
 4. Ve dnech 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021 lze podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání     písemně
 1. do datové schránky školy (ID DS: ttcmr2w),  
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: ms.rotava@seznam.cz nebo zs@zs.rotava.cz 
 3. poštou na adresu školy.
 1. K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte a potvrzení dětského lékaře o očkování.
 2. Osobně lze podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

ve čtvrtek 6. května 2021 od 8.00 do 12.00 hodin.

 1. Při osobní návštěvě předloží zákonní zástupci platný občanský průkaz, rodný list dítěte      a potvrzení o očkování od dětského lékaře.
 2. Kritéria pro přijetí:
  1. trvalý pobyt dítěte v obci
  2. povinné předškolní vzdělávání
  3. sourozenec v MŠ
 3. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy zde ( PDFDOC ) nebo na www.msrotava.net                                            

 

                                                                                                                                   Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.                                                                                                                                                                ředitelka ZŠ a MŠ Rotava