Zápisové lístky pro vycházející žáky

Zápisové lístky budou vydávány od 22. 3. 2021 do 30. 4. 2021.

Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů se uskuteční 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021, náhradní termíny proběhnou 2. 6.  2021 a 3. 6. 2021.

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny  nejdříve 19. 5. 2021 a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu budou výsledky  zveřejněny nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. 

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.