ČTEME A ROZUMÍME

Je název projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR. Jeho vlastní realizace probíhala od září do prosince 2015.

Ve škole byly podpořeny celkem tři aktivity žáků a učitelů.

  • Čtenářské dílny
  • Zahraniční  vzdělávací pobyt pro žáky
  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Čtenářské dílny jako prostředek pro zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti probíhal v rámci výuky českého jazyka – literatury ve 2.až 9.ročníku. Pro čtenářské dílny jsme nakoupili více než 400 ks knih v 68 titulech různých žánrů a věkových skupin.

Na sedmidenní zahraniční jazykový vzdělávací pobyt do Velké Británie vyjely 2 skupiny žáků (celkem 20 dětí) v neděli 4.října 2015 v doprovodu učitelů.

Dvoutýdenního zahraničního intenzivního jazykového kurzu se v průběhu měsíce září zúčastnila učitelka anglického jazyka. 

Registrační číslo:CZ.1.07/1.1.00/57.0824