DIGITALIZUJEME ŠKOLU

  REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 

Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla základní škole finanční prostředky ve výši 441000,- Kč. Prostředky jsou určeny k pořízení mobilních digitálních technologií, které škola využije k zapůjčení žákům, kteří je nemají k dispozici. Ti je mohou využívat pro běžnou výuku i případnou výuku distančním způsobem.

Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla mateřské škole finanční prostředky ve výši 32000,- Kč. Prostředky byly v mateřské škole použity na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Národní plán obnovy – Digitalizujeme školu

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytlo základní škole finanční prostředky ve výši 147000,- Kč. Prostředky byly v základní škole použity na pořízení pokročilých digitálních technologií a pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.