PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003208

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu příjemce dotace.

 

Na podnět bývalé starostky města I.Kalátové škola do projektu vstoupila. Nazvali jsme jej 

Prakticky a moderně. Projekt v souladu s výzvou obsahuje stavební úpravy (cvičná kuchyňka pro žáky), pořízení vybavení a zajištění vnitřní konektivity školy k internetu a dodávku ICT za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury musí být ve vazbě na budování bezbariérovosti školy.

Od srpna do prosince roku 2016 jsem připravovala společně s firmou ML Strategy s.r.o. podklady k podání projektu. V lednu 2017 byl projekt podán s hodnotou 7 215 455 Kč

(z celkového objemu peněz spoluúčast zřizovatele činí 10% ceny). Následně jsem informovala zastupitele města o obsahu daného projektu. Stejně tak jsem učinila po volbách v roce 2018. V březnu 2019 škola obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 493 909,50Kč  a spoluúčastí obce ve výši 721 545,50Kč. Byla přede mnou četná a složitá jednání se členy rady o financování a průběhu realizace projektu.

 

Ve škole proběhla tři výběrová řízení (vnitřní konektivita k internetu a dodávka ICT, stavební práce, vybavení učebny). Do výběrového řízení  vnitřní konektivita k internetu a dodávka ICT se přihlásily tři firmy, do výběrového řízení na stavební práce dvě firmy a na vybavení cvičné kuchyňky tři firmy. Podle pravidel mohla zvítězit nejlevnější firma.

 

Od podzimních prázdnin probíhá realizaci vnitřní konektivity s dodávkou ICT. Stavební práce budou zahájeny 6.ledna 2020. Souběžně s rekonstrukcí cvičné kuchyňky bude probíhat příprava bezbariérového vstupu do školy. Projekt je realizován v průběhu školního roku a bude ukončen v květnu 2020.

 

Co nového bude škola mít

Cvičná kuchyňka

 • 6 pracovních míst, 1 pracovní místo pro 3-4 žáky
 • Celková kapacita 24
 • Spotřebiče  - každé pracovní místo má elektrická kamna
 • Sada hrnců, příborů, talířů pro každé pracovní místo
 • Spotřebiče : myčka, pračka, sušička, lednička, mikrovlnná trouba
 • Nábytek (stoly, židle , katedra)
 • 1 interaktivní tabule s příslušenstvím (1notebook, software, 1dataprojektor)

 

Konektivita  ( propojení počítačů nebo jiných elektronických zařízení  v počítačové síti)

 • Veškeré rozvody v rámci všech budov školy, kde probíhá výuka
 • Centrální přepínač, bezdrátová pojítka, optické moduly, server, síťové úložiště
 • 36 počítačů (24+1, 10+1) do dvou stávajících učeben)
 • 36 sluchátek
 • 38 monitorů
 • 2 interaktivní tabule do učeben VT včetně příslušenství (notebook software, dataprojektor)
 • SW licence operačních programů,SW licence zálohovací, SW licence antivirové

 

Bezbariérový přístup

 • Do hlavní budovy školy
 • Ve spojovacích chodbách
 • Schodolez

 

Zařizovací předměty venkovního prostředí

 

 

 • Soubor (stoly, lavice)
 • Úprava venkovního prostranství - vysázení zeleně

 

Vzhledem k tomu, že projekt Prakticky a moderně probíhá za provozu, žádáme všechny rodiče a návštěvníky o dodržování bezpečnosti.                      

 

                                                                                                                           Mgr. Dana Fialová

                                                                                                                                ředitelka školy