PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

V lednovém Zpravodaji jsem informovala o přípravě, obsahu a fyzickém zahájení projektu Prakticky a moderně. Od podzimních prázdnin probíhala realizace vnitřní konektivity s dodávkou ICT. Stavební práce cvičné kuchyňky včetně vybavení byly zahájeny 6. ledna 2020. Souběžně s rekonstrukcí cvičné kuchyňky byly zahájeny práce na bezbariérovém přístupu do školy a uvnitř školy.

Projekt jsme fyzicky ukončili 10. března 2020. Náklady na konektivitu, počítače, interaktivní tabule s příslušenstvím, bezbariérovost a pásový schodolez, na stavební rekonstrukci cvičné kuchyňky, nový nábytek, elektrospotřebiče a nádobí, venkovní sety a drobnou zeleň včetně všech služeb činily  6 929 666,88 Kč. Nyní provedeme profinancování projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Vzhledem k tomu, že aktuálně vás nemůžeme pozvat na prohlídku školy, prohlédněte si fotografie cvičné kuchyňky a učebny VT. Věřím, že v co nejkratší době si budete moci nové a nově vybavené učebny prohlédnout sami.

 

 

 

Mgr. Dana Fialová

   ředitelka školy