TECHNICKÉ DOVEDNOSTI

Projekt s názvem Technické dovednosti jsme realizovali v období září až prosinec 2015.

Tento projekt spolufinancovaný ESF a rozpočtem ČR byl zaměřen na technické vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků s portfoliem. Projekt jsme zároveň využili k vybavení školní dílny. Do projektu byli zapojeni žáci 2.stupně -  volitelného předmětu Technické činnosti a  předmětu Praktické činnosti tematického okruhu Práce s technickými materiály.

Registrační číslo:CZ.0203.68./0.0/0.0/0.0116_022/0001837