UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.

Podrobné informace o projektu získáte v tomto dokumentu.