ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

 

Od září pokračujeme v aktivitách projektu. Žáci projevili velký zájem o účast v Klubech deskových a logických her. Jeden z klubů je určen žákům 1.stupně a jeden žákům 2.stupně.

V průběhu tohoto školního roku byly otevřeny tři Čtenářské kluby. Dva kluby navštěvují žáci 1.stupně  a jeden žáci 2.stupně. Pro všechny kluby nakoupíme nové hry a knihy.

Další aktivitou projektu je Doučování. Doučování jsme nabídli většině žáků školy v matematice a českém jazyce. Škoda, že všichni přihlášení žáci dostatečně nevyužívají naší nabídky a někteří rodiče nedbají na jejich pravidelnou účast.

Ve 2.pololetí vedle již zmíněných aktivit proběhnou Projektové dny ve třídách 1.a 2.stupně ve spolupráci s externími pracovníky.

 

                                                                                                                                  Mgr. Dana Fialová

                                                                                                                                   manažer projektu