Pedagogický sbor ve šk. roce 2021/2022

Ředitelka: Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.
Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šůsová
Vedoucí vychovatelka: Lenka Szmigielská
 
Výchovný poradce  Mgr. Jaroslava Šůsová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Lenka Ernstbergerová
Metodik primární prevence: Mgr. Petra Holešová
Metodik inromač. technologií: Michal Fiala
Koordinátor pro žáky nadané: Mgr. Petra Holešová
   
Třídní učitelé:  
I. A Mgr. Lenka Ernstbergerová
I. B Mgr. Iveta Ernstbergerová
II.  Bc. Miroslava Zámková
III. Mgr. Jana Kocifajová
IV. Mgr. Edita Floriánová
V. Mgr. Petra Holešová
VI.A Bc. Soňa Tatarová
VII.A Žaneta Rauová
VIII.A Jiřina Džuberová
IX.A Michal Fiala
IX.C Mgr. Jitka Nepustilová
   
Bez třídnictví: František Jirmus
   
Další pedagogický pracovník Anna Svobodová
   
 ŠD: Lukáš Koutný
   
Asistenti pedagoga: Silvie Amrichová
  Miloslava Heřmánková
  Lukáš Koutný
  Soňa Stará, DiS.