Právě se nacházíte:

Pedagogický sbor

Školní rok 2022-2023  

Ředitelka: Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.
Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šůsová
Vedoucí vychovatelka: Lenka Szmigielská
 
Výchovný poradce  Mgr. Jaroslava Šůsová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Lenka Ernstbergerová
Metodik primární prevence: Mgr. Petra Holešová
Metodik infromač. technologií: Michal Fiala
Koordinátor pro žáky nadané: Mgr. Petra Holešová
   
Třídní učitelé:  
I.  Mgr. Petra Holešová
II. A Mgr. Lenka Ernstbergerová
II. B Mgr. Iveta Ernstbergerová
III. Bc. Miroslava Zámková
IV. Mgr. Jana Kocifajová
V. Mgr. Edita Floriánová
VI.A Michal Fiala
VII.A Bc. Soňa Tatarová
VIII.A Žaneta Rauová
IX.A Jiřina Džuberová
IX.C Daniela Mazúrová
   
Bez třídnictví: Marie Procházková
  Ing. Bc. Jana Braunová
   
 ŠD: Lukáš Koutný
   
Asistenti pedagoga: Silvie Amrichová
  Miloslava Heřmánková
  Květa Jačová
  Lukáš Koutný
  Soňa Stará, DiS.
  Lucie Gabčová