Školní knihovna – čítárna

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v naší škole patří mezi priority.

Žákům chceme přístup ke knihám zatraktivnit. Výuka literární výchovy ve všech ročnících bude probíhat v naší nové knihovně – čítárně.

Podařilo se nám tuto odbornou učebnu vybavit novým nábytkem, netradičními stoly a především novými knihami.

Celou realizaci řídila paní učitelka J.Weschtová, za stoly děkujeme sponzoru Rotas Rotava a nové knihy jsme získali z prostředků Evropské unie.