Informace k zápisu do 1. třídy

  Zápis dětí  do základní školy vychází z ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce (rodiče) lze považovat za přestupek a lze za něj uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

 

Kritéria pro přijímání žáků

  • Trvalé bydliště v Rotavě
  • Spádovost obcí (Smolná, Šindelová, Přebuz)
  • Naplnění kapacity třídy

 

Průběh zápisu

Vlastní zápis  obsahuje formální a motivační část.

V průběhu formální části požádá rodič o zápis dítěte k povinné školní docházce. Prokáže se průkazem totožnosti s místem trvalého pobytu, případně jinou adresou pro doručování a předloží rodný list dítěte.

Motivační část je zaměřena na motivaci dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připraveností.

Čtěte více