PRAKTICKY A MODERNĚ

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, kdy škola bude uzpůsobena pro inkluzi osob se SVP zajištěním bezbariérovosti a pořízením kompenzačních pomůcek.

 

Projekt „Prakticky a moderně“ CZ 06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003208 je realizovaný v Integrovaném regionálním operačním programu, ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol“.

 

Základní myšlenkou je rekonstrukce cvičné žákovské kuchyňky s přilehlou učebnou, bezbariérový přístup do školy a bezbariérovost v některých spojovacích chodbách.

 

Cvičná žákovská kuchyňka s učebnou je využívána k výuce praktických činností na 1.a 2.stupni a ve výuce volitelného předmětu Domácnost na 2.st. Aktuální vybavení cvičné kuchyňky je z doby, kdy byla škole otevřena, tj. z roku 1967. Samozřejmě, že se v průběhu let obnovilo nebo doplnilo nádobí a vyměnila se elektrická kamna. Nyní se cvičná kuchyňka dočká stavebních úprav a nového vybavení.

  • Celková kapacita 24 žáků
  • 6 pracovních míst (1 pracovní místo je určeno pro 3-4 žáky)
  • Spotřebiče - každé pracovní místo má elektrická kamna
  • Spotřebiče: myčka, pračka, sušička, lednička, mikrovlnná trouba
  • Nábytek, stoly, židle, katedra
  • Interaktivní tabule s příslušenstvím pro teoretickou výuku

 

Do projektu je zahrnuta tzv. vnitřní konektivita školy. Definuje se jako připojitelnost serveru do počítačové sítě internet, propojení počítačů nebo jiných elektronických zařízení v počítačové síti. Konektivita se bude týkat všech budov školy, kde probíhá výuka. Zároveň budou vyměněny všechny počítače s monitory a sluchátky v odborných učebnách. V odborných učebnách přibudou interaktivní tabule.

 

Venkovního prostředí školy bude doplněno souborem stolů, lavic a zelení.

 

Celková hodnota projektu je ve výši 7 215 455,-Kč, finanční podíl zřizovatele tvoří 10% z celkového objemu tj. 721 545,50Kč. Ve výběrovém řízení se může vysoutěžit nižší finanční částka. Vlastní realizace projektu proběhne v průběhu školního roku 2019/2020.