Opatření proti onemocnění Covid 19

Žáci 2. – 9. ročníků budou testováni antigenními testy 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

Žáci 1. ročníku budou testováni antigenními testy 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.

U žáků od 1. do 3. ročníku je umožněna asistence rodičů při testování.

Nebudou testováni žáci, kteří předloží potvrzení o ukončeném očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), o prodělání onemocnění Covid 19 (do 180 dnů po prodělaném onemocnění), nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Všichni jsou povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest – roušku - ve společných prostorech školy (šatny, chodby). Ve třídě, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, ochranný prostředek dýchacích cest mít nemusí.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, musí nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

 

Testování podléhá ochraně osobních údajů