Právě se nacházíte:

Domácí práce 6.třída

Distanční výuka 6. ročník od 26.4.2021

Matematika

Pracovní list 32 - rýsování úhlů

Pracovní list 33 - Osa úhlu

 

Český jazyk

Pracovní list -podmět a přísudek

 

Anglický jazyk

Cvičení

 

Přírodopis

Stavba těla hmyzu

Zápis do sešitu

 

Zeměpis

Horizontální členitost

 

Hudební výchova

Zadání úkolu