Právě se nacházíte:

Domácí práce 8.třída

Distanční výuka 8. ročník od 26.4.2021

Český jazyk

Pracovní list 34, 35

 

Matematika

Pracovní list 28 - práce s daty

 

Chemie

Pracovní list - Kyseliny

 

Anglický jazyk

Cvičení

 

Německý jazyk

Pracovní list od 22.3.2021

 

Přírodopis

Kožní soustava

 

Zeměpis

Průmysl

Výroba el

 

Hudební výchova

Zadání úkolu